Addressing emergency situations resulting from natural or anthropogenic disasters

Student: Vasileios Karagiannis
Year: 2013
Affiliation: National Technical University of Athens
Level: Undergraduate
Thesis written in Greek

Τίτλος στα ελληνικά: Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ως απόρροια φυσικών ή ανθρωπογενούς προέλευσης καταστροφών

Περίληψη:

Πρώτος στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η περιγραφή των επιστημονικών κλάδων της διαχείρισης κινδύνων, της επιχειρησιακής συνέχειας και της διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και κυρίως ο εντοπισμός του τρόπου με τον οποίο αυτοί συνδέονται.

Για τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν το διεθνές πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ISO ÷31000:2009, το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας ISO ÷22301:2012 και οι καλές πρακτικές διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων αντίστοιχα.

Η σύνδεση αυτών των κλάδων αποτυπώνεται στην Εικόνα 11.

Karagiannis plaisio_1

Εικόνα 11: Συσχέτιση διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων

Δεύτερος στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός προτεινόμενου πλαισίου διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Για τη δημιουργία αυτού του πλαισίου μελετήθηκαν οι σχετικές καλές πρακτικές από το εξωτερικό και ιδιαίτερα αυτές των χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου, των Η.Π.Α και της Νέας Ζηλανδίας.

Το προτεινόμενο πλαίσιο παρατίθεται στην Εικόνα 34.

Karagiannis plaisio_2

Εικόνα 34: Προτεινόμενο πλαίσιο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων

Τρίτος στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία κάποιων θεωρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη του γενικού σχεδίου πολιτικής προστασίας «Ξενοκράτης».

Για την επίτευξη αυτού του στόχου εξετάστηκε η συμβατότητα του «Ξενοκράτη» με το προτεινόμενο πλαίσιο.

Οι θεωρήσεις που προέκυψαν είναι οι εξής:

• Δημιουργία φόρουμ

• Εφαρμογή ΣΣΔΠ

• Δημιουργία ομάδων καθήκοντος στη φάση της αποκατάστασης

• Δημιουργία σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας

• Ενσωμάτωση ISO 31000:2009 και ISO 22301:2012 στον «Ξενοκράτη»

• Βελτιώσεις στα σχέδια εκτάκτων καταστάσεων

• Βελτιώσεις σε σχέση με την επικοινωνία με το κοινό

Τέταρτος στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία κάποιων θεωρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη της εγκυκλίου της ΓΓΠΠ με αρ. πρωτοκόλλου 7303 και θέμα: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2012 – 2013.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου εξετάστηκε η συμβατότητα της παραπάνω εγκυκλίου με το προτεινόμενο πλαίσιο.

Οι θεωρήσεις που προέκυψαν είναι οι εξής:

• Σε σχέση με την εκπόνηση του σχεδίου, η εγκύκλιος της ΓΓΠΠ είναι συμβατή με το προτεινόμενο πλαίσιο και αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα ειδικού σχεδίου εκτάκτων καταστάσεων.

• Σημείο βελτίωσης της εγκυκλίου αποτελεί η απουσία διαδικασιών επικαιροποίησης της. Προτείνεται να επικαιροποηθεί με κατ' ελάχιστον αναφορά σε ασκήσεις και σε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 

LinkedIn logoContact