More for...

Risk management AIRBUS

AIRBUSRisk management in aviation manufacturing cost estimation

Project webpage: -

Περιγραφή:
O Αντικείμενο του έργου ήταν η βιβλιογραφική επισκόπηση, ανάλυση και σύνθεση των επιστημονικών μεθοδολογιών εκτίμησης κόστους. Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της διαδικασίας εκτίμησης του προϋπολογιστικού κόστους της εταιρείας AIRBUS και η ενσωμάτωση μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων σε αυτή.