More for...

Andreas MASTORAKOS

Mastorakos AndreasTitle: Supply chain risk management: Case study in House Market S.A. - IKEA
Year: 2012
Affiliation: National Technical University of Athens
Level: Undergraduate
Thesis written in Greek

Press on the photo to see where is he now...

English abstract...

Τίτλος στα ελληνικά: Διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα: μελέτη περίπτωσης στη House Market S.A. - IKEA

Περίληψη:

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας μελετάται ο σύγχρονος κλάδος της διαχείρισης κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αναλύονται ζητήματα που προκύπτουν από εννοιολογικά κενά της διεθνούς βιβλιογραφίας και καλύπτονται αξιοποιώντας τη γνώση που προέρχεται από το συγγενή επιστημονικό κλάδο της διαχείρισης κινδύνων στη διοίκηση έργων. Επιπλέον, προσεγγίζονται τα αναδειχθέντα ζητήματα στη πραγματική διάσταση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος παρουσιάζοντας τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη House Market S.A. – IKEA, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Fourlis, η οποία δραστηριοποιείται στον εμπορικό κλάδο της λιανικής οικιακού εξοπλισμού.

Στο βιβλιογραφικό σκέλος, περιγράφονται τα εννοιολογικά κενά της διεθνούς βιβλιογραφίας και προτείνονται ορισμοί οι οποίοι περιγράφουν σαφώς έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ορίζονται οι έννοιες της 'εφοδιαστικής αλυσίδας', της 'διαχείρισης κινδύνων' του 'κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα' και της 'διαχείρισης κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα'.

Επιπλέον, αναδεικνύονται τα σημαντικότερα θεωρητικά μοντέλα και επιλέγεται, εξ αυτών, το μοντέλο των Manuj και Mentzer (2008a) με σκοπό την εκτέλεση μέρους του στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης.

Υιοθετώντας τους ορισμούς και τη μέθοδο έρευνας που παρουσιάζονται στο βιβλιογραφικό σκέλος της διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από αυτήν. Περιγράφεται η διαδικασία που εκτελέσθηκε για την αναγνώριση, την εκτίμηση και την αξιολόγηση των κινδύνων για την εφοδιαστική αλυσίδα της House Market S.A. – IKEA, όπως αυτό προβλέπεται από το μοντέλο των Manuj και Mentzer (2008a). Παρουσιάζονται, κατηγοριοποιούνται και αναλύονται ποιοτικά οι 44 κίνδυνοι που εντοπίστηκαν σε 10 διαφορετικές κατηγορίες κινδύνων. Χρησιμοποιείται, μάλιστα, ένα γραφικό μοντέλο απεικόνισης το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της παρουσίασης των εντοπισμένων κινδύνων στη μελέτη περίπτωσης. Σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση και την αξιοποίηση του μοντέλου FMEA/ FMECA, από τους εντοπισμένους κινδύνους, οι 22 κίνδυνοι θεωρούνται 'αμελητέοι', οι 21 θεωρούνται 'ανεκτοί' και ο ένας μόλις θεωρείται 'μη επιθυμητός'.

Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την προκείμενη διπλωματική εργασία. Τα συμπεράσματα σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη σημασία της ανάδειξης του επιστημονικού κλάδου της 'διαχείρισης κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα' και την καθιέρωση του ως αυτόνομης επιχειρησιακής λειτουργίας, σε επιχειρήσεις που αποτελούν βαθμίδα σε οποιασδήποτε μορφής εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον υπογραμμίζεται η σημασία της ξεκάθαρης σαφήνειας των ορισμών που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα και παρουσιάζεται το παράδοξο της μη ύπαρξης ξεκάθαρης λειτουργίας 'διαχείρισης κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα' στη House Market S.A. – IKEA ενώ οι υπεύθυνοι διαχειριστές της αναδεικνύουν το στρατηγικής σημασίας ρόλο της διαχείρισης κινδύνων.

 

 

LinkedIn logoContact